საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოდერნიზებული Mi-8

მრავალფუნქციური შველმფრენი

პარამოუნთ გრუპთან თანამშრომბლობით თამ მენეჯმენტი ახდენს Mi-8 და Mi-17 ტიპის შველმფრენების მოდერნიზაციას. 

დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა